Produkty Hempel

 • Hempadur Fast Dry 17410
 • Hempadur Fast Dry 15560
 • Hempadur 45143
 • Hempathane HS 55610
 • Hempathane Topcoat 55210
 • Hempel’s Galvosil 15700
 • Hempadur 15553
 • Hempadur 85671
 • Hempadur Zinc 17360
 • Hempel’s Aluminium Silicon 56914
 • Hempadur Mastic 45880
HEMPADUR FAST DRY 17410

IHEMPADUR FAST DRY 17410 zawierający fosforan cynku jest farbą epoksydową o dość dużej zawartości części stałych. Ma krótki czas schnięcia. Jest stosowana jako podkład lub międzywarstwa w łagodnych warunkach atmosferycznych, korozyjnie średnich i ciężkich. Nawierzchniowo jedynie w sytuacjach, gdzie akceptowalne jest żółknięcie i kredowanie.

HEMPADUR FAST DRY 15560

HEMPADUR FAST DRY 15560 zawierający fosforan cynku jest farbą epoksydową o bardzo krótkim czasie schnięcia. Jest stosowana jako podkład lub międzywarstwa spełniające wymagania V.O.C. do szybkich przemalowań.

HEMPADUR 45143

HEMPADUR 45143 jest grubopowłokową farbą epoksydową stosowaną w środowisku silnie korozyjnym, utwardzaną adduktem poliamidowym. Stosowana jest jako podkład, międzywarstwa i nawierzchnia w warunkach, gdzie istotna jest odporność na ścieranie, uderzenia, oleje mineralne, wodę morską, spryskiwanie benzyną, węglowodory alifatyczne. Nadaje się do silosów zbożowych.

HEMPATHANE HS 55610

HEMPATHANE HS 55610 zawierający fosforan cynku jest grubopowłokową poliuretanową farbą nawierzchniową. Tworzy powłoki o trwałym kolorze i połysku. Stosowana również jako system jednowarstwowy.

HEMPATHANE TOPCOAT 55210

HEMPATHANE TOPCOAT 55210 utwardzany izocyjanianami alifatycznymi jest najpopularniejszą poliuretanową farbą o bardzo trwałym kolorze i połysku. Stosowana jest jako nawierzchnia w mocno korozyjnych warunkach atmosferycznych.

HEMPEL'S GALVOSIL 15700

HEMPEL’S GALVOSIL 15700 jest samoutwardzalnym krzemianowo-cynkowym gruntem stosowanym w bardzo ciężkich warunkach korozyjnych. Odporny jest również na ścieranie i chemikalia. Stosowany także jako pojedyncza powłoka.

HEMPADUR 15553

HEMPADUR 15553 zawierający fosforan cynku jest utwardzaną adduktami poliamidowymi farbą epoksydową. Tworzy powłoki odporne na uderzenia i ścieranie. Stosowana jest do gruntowania na konstrukcje aluminiowe, ze stali nierdzewnej i cynkowane ogniowo eksploatowane w średnich warunkach korozyjnych.

HEMPADUR 85671

HEMPADUR 85671 jest to farba fenolowo-epoksydowa charakteryzująca się bardzo dobrą przyczepnością i odpornością na temperaturę, wodę i chemikalia. Stosowana na wewnętrzne powierzchnie zbiorników na gorącą wodę morską, pitną i ropy naftowej.

HEMPADUR ZINC 17360

HEMPADUR ZINC 17360 jest epoksydową farbą podkładową tworzącą bardzo odporne powłoki i zapewniającą ochronę katodową uszkodzonych miejsc. Ma wysoką zawartość cynku. Stosowana jest jako grunt do długotrwałej ochrony powierzchni eksploatowanych w średnich i ciężkich warunkach korozyjnych.

HEMPEL'S ALUMINIUM SILICON 56914

HEMPEL’S SILICONE ALUMINIUM 56914 jest termoodporną farbą polisiloksanową z pigmentem aluminiowym. Stosowana jest przy ochronie powierzchni eksploatowanych w wysokich temperaturach, np.: rur wydechowych, rurociągów, kominów.

HEMPADUR MASTIC 45880

HEMPADUR MASTIC 45880 jest grubopowłokową, utwardzaną poliamidami farbą epoksydową tworzącą bardzo wytrzymałe powłoki. Stosowana jest jako grunt i nawierzchnia w systemach, gdzie istotna jest wytrzymałość, grubość powłoki, niska zawartość V.O.C., na utwardzone krzemiany cynku oraz do drobnych napraw.