Produkty International

  • Interchar 404
  • Interseal 670HS
  • Interzone 954
  • Interfine 979
  • Interthane 990
  • Interzinc 52
  • Intergard 475HS
  • Intergard 251
  • Intergard 269
  • Intershield 300
INTERCHAR 404

INTERCHAR 404 jest akrylową pęczniejącą farbą ogniochronną. Charakteryzuje się dużą zawartością części stałych i krótkim czasem schnięcia. Ta jednoskładnikowa farba rozpuszczalnikowa stosowana jest do dwugodzinnego zabezpieczenia ogniochronnego słupów i belek profili otwartych i zamkniętych.

INTERSEAL 670HS

INTERSEAL 670HS jest grubopowłokową farbą epoksydową stosowaną jako podkładowa lub międzywarstwowa. Jej cechą charakterystyczną jest tolerancja gorzej przygotowanych powierzchni. Może być nakładana również na stare powłoki. Jako międzywarstwa stosowana jest wersja pigmentowana aluminium.

INTERZONE 954

INTERZONE 954 jest modyfikowaną farbą epoksydową o dużej zawartości części stałych. Stosowana jako międzywarstwa bądź powłoka konserwacyjna. Posiada właściwość kontynuowania procesu utwardzania w wodzie i może być stosowana na powierzchnie zawilgocone lub rdzę nalotową. Sprawdza się także w systemach antypoślizgowych.

INTERFINE 979

INTERFINE 979 jest grubopowłokową nawierzchniową farbą polisiloksanową modyfikowaną żywicą akrylową o bardzo wysokim poziomie wytrzymałości i efektów wizualnych. Doskonale zachowuje kolor i połysk przez długi okres. Stosowana na konstrukcjach wymagających powłok o dużej wytrzymałości mechanicznej i wysokim standardzie dekoracyjności. Dodatkowo stanowi efektywną powłokę barierową.

INTERTHANE 990

INTERTHANE 990 jest poliuretanowo-akrylową farbą nawierzchniową o wysokim połysku. Charakteryzuje się dużą trwałością i długim okresem przemalowywania. Stosowana jest zarówno przy konserwacji, jak i zabezpieczaniu nowych konstrukcji eksploatowanych w warunkach morskich i lądowych w różnych środowiskach i różnym stopniu korozyjności.

INTERZINC 52

INTERZINC 52 jest wysokocynkową epoksydową farbą podkładową zapewniającą wysoki poziom ochrony antykorozyjnej również w środowiskach agresywnych np. morskich. Tworzy bardzo wytrzymałe powłoki stosowane zarówno na konstrukcjach nowych, jak i remontowanych.

INTERGARD 475HS

INTERGARD 475HS jest epoksydową farbą grubopowłokową o wysokiej zawartości części stałych. Stosowana jest jako międzywarstwa w celu zwiększenia ochrony barierowej wielu rodzajów systemów antykorozyjnych w różnych środowiskach. Sprawdza się na nowych konstrukcjach, jak i podczas konserwacji. Posiada wariant MIO pigmentowany błyszczem żelaza, który pozwala na wydłużenie czasu przemalowania.

INTERGARD 251

INTERGARD 251 jest szybkoschnącą epoksydową farbą gruntową pigmentowaną fosforanem cynku. Jest stosowany jako podkład na nowe konstrukcje, a także, dzięki wydłużonemu czasowi przemalowania, do prac konserwacyjnych. Znajduje zastosowanie zarówno na konstrukcjach przybrzeżnych, jak i mostach, chemicznych, petrochemicznych oraz celulozowo-papierniczych. Tworzy powłoki o dużej odporności na ścieranie.

INTERGARD 269

INTERGARD 269 jest epoksydową farbą podkładową stosowaną również jako grunt czasowej ochrony. Może być przemalowywany również po długim okresie sezonowania. Stosuje się go w warunkach gdzie jest wymagany krótki czas schnięcia zarówno przy remontach, jak i nowych konstrukcjach.

INTERSHIELD 300

INTERSHIELD 300 jest uniwersalnym gruntem epoksydowym zawierającym aluminium, który dzięki technologii polimerowej może być nakładany nawet w niskich temperaturach. Daje powłokę bardzo odporną na ścieranie, przez co idealnie nadaje się na platformy morskie, podwodne części kadłubów statków, pokłady, zbiorniki balastowe i inne. Stosuje się również bezpośrednio na przygotowane uprzednio: grunt czasowej ochrony lub nagą stal.