Produkty Jotun

 • Barrier
 • Conseal tu
 • Hardtop as
 • Hardtop flexi
 • Hardtop optima
 • Hardtop xp
 • Jotacote universal
 • Jotamastic 87
 • Penguard express zp
 • Pilot II
 • Pilot qd primer
 • Pionier tc
 • Solvalitt
 • Tankguard hb
 • Seaforce 30
BARRIER

Jest to dwuskładnikowa powłoka epoksydowa o wysokiej zawartości cynku, utwardzana poliamidem. Produkt
zawierający bardzo wysoką ilość pyłu cunkowego. Zgodny z wymaganiami dotyczącymi składu SSPC paint 20,
level 2.

Zapewnia bardzo dobrą ochronę przeciwkorozyjną jako część pełnego systemu powłokowego. Do stosowania jako grunt w warunkach atmosferycznych. Odpowiednia na stal węglową i do naprawy
nieorganicznych powłok krzemianowo cynkowych i na uszkodzone podłoża ze stali ocynkowanej. Produkt zgodny
jest z normą ASTM D520 typ II pyłu cynkowego.

CONSEAL TU

Jest to jednoskładnikowa powłoka akrylowa schnąca fizycznie. Powłoka matowa. Produkt grubopowłokowy. Szybkoschnący.

Można stosować bezpośrednio na metal. Do stosowania jako farba nawierzchniowa w warunkach atmosferycznych. Można stosować na powierzchnie o temperaturze poniżej 0 °C.

HARDTOP AS

Jest to dwuskładnikowa akrylowa powłoka alifatyczno poliuretanowa, utwardzana chemicznie. Wspaniale zachowuje wysoki poziom połysku.

Posiada dobrą odporność chemiczną. Do stosowania jako farba nawierzchniowa w warunkach atmosferycznych.

HARDTOP FLEXI

Jest to dwuskładnikowa akrylowa powłoka alifatyczno poliuretanowa, utwardzana chemicznie. Zachowuje połysk
w bardzo dobrym stopniu. Produkt grubopowłokowy o dużej zawartości części stałych. Szybkoschnący.

Można stosować bezpośrednio na metal. Bardzo elastyczna powłoka, odporna na uderzenie, o doskonałej przyczepności.
Do stosowania jako farba nawierzchniowa w warunkach atmosferycznych.

HARDTOP OPTIMA

Jest to dwuskładnikowa powłoka na bazie żywicy polisiloksanowe, utwardzana chemicznie. Produkt nie zawiera izocyjanianów, jak również nie generuje diizocyjanianów podczas prac na gorąco / spawania lub pożarów. Wspaniale zachowuje wysoki poziom połysku.

Produkt o dużej zawartości części stałych. Produkt w pełni
nadający się do przemalowania na każdym etapie utwardzania. Produkt posiada dobre właściwości aplikacyjne o niskim poziomie suchego natrysku.

Do stosowania jako farba nawierzchniowa w warunkach atmosferycznych.

HARDTOP XP

Jest to dwuskładnikowa akrylowa powłoka alifatyczno poliuretanowa, utwardzana chemicznie. Zachowuje połysk w bardzo dobrym stopniu. Produkt o dużej zawartości części stałych.

Produkt posiada dobre właściwości aplikacyjne o niskim poziomie suchego natrysku. Do stosowania jako farba nawierzchniowa w warunkach atmosferycznych.

JOTACOTE UNIVERSAL

Jest to dwuskładnikowa, czysto epoksydowa powłoka utwardzana poliaminą. Szybkoschnący, odporny na ścieranie, grubopowłokowy produkt o dużej zawartości części stałych.

Opracowana jako uniwersalna, dla różnych powierzchni, szybkoschnąca powłoka do stosowania na nowych budowach. Może być stosowana jako
farba podkładowa, międzywarstwa, powłoka nawierzchniowa lub jako system jednopowłokowy w środowisku atmosferycznym i w zanurzeniu.

Odpowiednia na właściwie przygotowane podłoża ze stali węglowej, stali ocynkowanej, stali zagruntowanej czasowo, stali nierdzewnej, z aluminium i z betonu.

Można stosować na powierzchnie o temperaturze poniżej 0 °C.

JOTAMASTIC 87

Jest to dwuskładnikowa mastyka epoksydowa utwardzana poliaminą. Produkt dobrze zwilżający i penetrujący podłoże o wysokiej zawartości części stałych. Specjalnie opracowany dla powierzchni, dla których optymalne przygotowanie podłoża jest niemożliwe lub nie jest wymagane.

Zapewnia długotrwałą ochronę w środowiskach o wysokiej korozyjności. Może być stosowana jako farba podkładowa, międzywarstwa, powłoka nawierzchniowa lub jako system jednopowłokowy w środowisku atmosferycznym i w zanurzeniu.

Odpowiednia na właściwie przygotowane podłoża ze stali węglowej i na powierzchnie malowane wcześniej.

Można stosować na powierzchnie o temperaturze poniżej 0 °C.

PENGUARD EXPRESS ZP

Jest to dwuskładnikowa powłoka epoksydowa, utwardzana aminą. Szybkoschnący, pigmentowany fosforanem cynku, grubopowłokowy produkt o wysokiej zawartości części stałych.

Specjalnie opracowany dla nowych konstrukcji, gdy wymagany jest krótki czas do przemalowania i do oddania do eksploatacji. Można stosować jako grunt, międzywarstwę, warstwę finalną lub jako system jednowarstwowy w warunkach atmosferycznych.

Odpowiednia na właściwie przygotowane podłoża ze stali węglowej. Można stosować na powierzchnie o temperaturze poniżej 0 °C.

PILOT II
Jest to jednoskładnikowa powłoka alkidowa schnąca przez utlenianie. Ma wykończenie, dobrze zachowujące połysk. Do stosowania jako farba nawierzchniowa w warunkach atmosferycznych.
PILOT QD PRIMER

Jest to jednoskładnikowa powłoka alkidowa schnąca przez utlenianie. Szybkoschnący, grubopowłokowy produkt pigmentowany fosforanem cynku.

Można stosować jako grunt lub międzywarstwę w warunkach atmosferycznych. Odpowiednia na właściwie przygotowane podłoża ze stali węglowej, z aluminium i z drewna.

PIONIER TC

Jest to jednoskładnikowa powłoka akrylowa schnąca fizycznie. Ma wykończenie z półpołyskiem o dobrym zachowaniu połysku. Szybkoschnący.

Do stosowania jako farba nawierzchniowa w warunkach atmosferycznych

SOLVALITT

Jest to jednoskładnikowa, fizycznie schnąca powłoka silikonowo-akrylowa. Termoodporny do 600 ° C.

Można stosować jako grunt, międzywarstwę lub warstwę finalną w warunkach atmosferycznych. Odpowiednia na właściwie przygotowane podłoża ze stali węglowej, stali ocynkowanej, stali nierdzewnej i z aluminium.

TANKGUARD HB

Jest to dwuskładnikowa powłoka epoksydowa utwardzana poliaminą. Ma dobrą odporność chemiczną. Może być stosowany jako podkład,
warstwa pośrednia lub końcowa w warunkach atmosferycznych i zanurzonych.

Nadaje się do odpowiednio przygotowanej stali węglowej,
stal ocynkowana, stal nierdzewna i podłoża betonowe.

SEAFORCE 30

Jest to jednoskładnikowa, akrylowa, ulegająca hydrolizie,  przeciwporostowa powłoka na bazie technologii wymiany jonowej.

Zapewnia dobrą ochronę przeciwporostową. Osiąga się to poprzez własności samopolerujące, redukujące uszkodzenia kadłuba. Do stosowania jako warstwa finalna tylko w zanurzeniu.

Odpowiednia do stosowania na zatwierdzone grunty i powłoki uszczelniające na podłożach aluminiowych i ze stali węglowej.
Można stosować na powierzchnie o temperaturze poniżej 0 °C.